Checklist geweld hoort nergens thuis

Wat kan je helpen om integrale sturing te agenderen, te formaliseren en te organiseren?
In dit document staan een aantal ideeën en suggesties die je wellicht verder kunnen helpen. Het is geen uitputtende lijst maar bedoeld om je te inspireren.

DOWNLOAD CHECKLIST (pdf)