Je vindt hier een overzicht van netwerkpartners en hun aanbod in de regio IJsselland. Je kunt filteren op gemeenten, thema en categorie aanbod. Zo kun je achterhalen met welke vraag je waar terecht kunt.

Gemeente
Thema
Thema
Categorie
Categorie
Steenwijkerland Staphorst Hardenberg Ommen Kampen Zwartewaterland Zwolle Dalfsen Olst/Wijhe Raalte Deventer

Ondersteuning gemeente Steenwijkerland

U kunt contact opnemen met Jeugd- of Wmo consulenten voor advies. Ook voeren de consulenten casusreg…

Ondersteuning Olst-Wijhe

Voor al uw vragen over ondersteuning, welzijn, zorg, werk, inkomen, kinderen, jeugd en gezondheid….

Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe

Heb je vragen over opvoeden of opgroeien? Dan kun je naar het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe…

Samen Doen Hardenberg

In Hardenberg blijven wij ons inzetten voor een toekomst zonder geweld in gezinnen en huishoudens. W…

Voorlichting werkwijze Veilig Thuis

Gratis voorlichting

We geven graag een toelichting op het werk van Veilig Thuis IJsselland. Daar…

Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland, een veilig thuis voor iedereen

Veilig Thuis IJsselland is het advies- e…

Centrum voor Jeugd en Gezin Raalte

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Raalte is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jong…

Sociale wijkteams gemeente Zwolle

Thuis hoort een veilige plek te zijn. Voor iedereen. Helaas is dit niet altijd het geval. Soms is er…

Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern

De Kern maatschappelijk werk biedt hulp bij vragen of problemen waar je alleen niet uitkomt. Zo kunn…

Stichting Saam Welzijn

Saam Welzijn werkt voor en met mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar, van initiatiefrijk tot kwet…

Ondersteunen bij Huiselijk geweld

Wij houden ons bezig met de diverse moeilijkheden waar volwassenen tegenaan lopen. Denk hierbij aan …

Advies en consultatie

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en re…

Voorlichting en training

Kadera biedt preventie en deskundigheidsbevordering. Zo werken we niet alleen aan oplossingen voor n…

Centrum Seksueel Geweld Zwolle

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is er voor iedereen die kort geleden is verkracht of aangerand. Ee…

Personenalarm AWARE

Het Personenalarm AWARE is er voor mannen en vrouwen die worden bedreigd door een ex-partner of fami…

Ambulante hulpverlening

Mensen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden, kunnen de hulp van Kadera inroepen. Bij…

Begeleid wonen mannen

Ook mannen kunnen slachtoffer worden van huiselijk geweld. Ongeveer 80.00 mannen worden per jaar sla…

Begeleid wonen jonge moeders

Meisjes die te maken krijgen met huiselijk geweld zijn kwetsbaar. Als ze daarbij ook nog erg jong mo…

Opvang

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en re…

Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland

In het Zorg- en Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en verschillende domeinen samen om…

WijZ Welzijn Zwolle

Wij bieden in Zwolle laagdrempelige activiteiten aan op gebied van beweging, ontmoeting en dagbested…

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor jeugdigen en gezinnen bij onder andere…

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) is een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van kinderbe…