Ambulante hulpverlening

Mensen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden, kunnen de hulp van Kadera inroepen. Bijvoorbeeld gezinnen waar veel spanningen en ruzies zijn en soms ook geweld. Of vrouwen of mannen die een gewelddadige partner hebben gehad en bang zijn weer een gewelddadige partner te krijgen. Ook mensen die niet goed weten hoe ze met hun partner om kunnen gaan zonder geweld te gebruiken, kunnen hulp inschakelen.

Samen met hen bekijkt een ambulant begeleider van Kadera hoe de veiligheid vergroot kan worden, escalatie voorkomen, het huiselijk geweld gestopt of herhaling ervan voorkomen kan worden.

De begeleiding vindt plaats bij het gezin of bij de persoon thuis.

Om huiselijk geweld te stoppen en te voorkomen, is het belangrijk duidelijk te krijgen hoe het geweld ontstaat. Hoe gesprekken of ruzies zo uit de hand lopen dat er een grens wordt overgegaan. Wie daarin wat doet en hoe reageert. Welke patronen en gewoontes er zijn. Tijdens de begeleiding gaat het ook over wat het geweld voor een ieder betekent. Zeker ook voor de kinderen, want voor kinderen is geweld in huis vaak erg ingrijpend.

Zo wordt beetje bij beetje duidelijk wat er nodig is om heftige ruzies en geweld te voorkomen en te stoppen. Hoe problemen met elkaar opgelost kunnen worden zonder geweld. In een actieplan komen de doelen te staan om dit te bereiken. De doelen kunnen per persoon of gezin verschillen. De begeleider biedt ondersteuning bij het behalen van de doelen.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Dan kun je bellen naar 088 422 24 95 of mailen naar toegang@kadera.nl.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s): , , , , , , , , , ,
Doelgroep: Doelgroep: Volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met huiselijk geweld