In deze bibliotheek vind je informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, over het signaleren, (h)erkennen en bespreekbaar maken van geweld en het begeleiden van gezinnen of huishoudens om huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam te stoppen. De bibliotheek wordt regelmatig aangevuld. Je kunt met de zoekfunctie zoeken in de hele bibliotheek.

Heb jij informatie met betrekking tot de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in IJsselland die je wilt delen? Stuur deze dan aan contact@huiselijkgeweld-ijsselland.nl. (zie voor procedure Over ons).

Media
Bibliotheek
Samenwerken
Samenwerken