Samen werken aan een veilig thuis

Landelijke analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-regio’s en lokale (wijk)teams. Een nationaal meerjarenprogramma in opdracht van de ministeries van VWS en JenV en de VNG.

DOWNLOAD RAPPORT (pdf)