Huiselijk geweld IJsselland

Huiselijk geweld IJsselland is een initiatief van netwerkpartners op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in IJsselland. Met deze website wil de regio IJsselland de resultaten van het regionaal programma Geweld hoort Nergens thuis borgen en een podium bieden  voor kennis en informatiedeling en -ontwikkeling op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De website heeft de volgende uitgangspunten:

  • Namens IJssellandse gemeenten en netwerkpartners ontwikkelen we inzicht en overzicht in relevante kennis en informatie in IJsselland;
  • Namens IJssellandse gemeenten en netwerkpartners richten we een digitaal informatiepunt in rondom het thema huiselijk geweld met IJssellandse informatie en meer specialistische kennis. Voor algemene informatie verwijzen we naar huiselijkgeweld.nl;
  • Het informatiepunt bundelt relevante informatie, kennis en bijeenkomsten (met o.a. toolboxen, screeningslijsten, webinars en agenda voor trainingen) voor alle beroepskrachten en vrijwilligers in de regio;

Indien een netwerkpartner informatie heeft met betrekking tot de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in IJsselland die gedeeld mag worden op de website, dan kan deze worden gestuurd aan contact@huiselijkgeweld-ijsselland.nl. De redactiecommissie neemt de bijdrage in behandeling en beoordeelt of en waar deze informatie kan worden geplaatst. De aanleverende partij wordt hierover geïnformeerd.

De website wordt beheerd door een redactieraad bestaande uit vertegenwoordigers van netwerkpartners. Voor het jaar 2024 zijn dit:

  • Gemeente Zwolle
  • Veilig Thuis IJsselland
  • Kadera aanpak huiselijk geweld
  • Isala Zwolle

Contact

Vragen kun je stellen aan contact@huiselijkgeweld-ijsselland.nl.