Kindermishandeling dichterbij dan je denkt

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Circa 3 procent van alle kinderen groeit op in een onveilige gezinssituatie.

Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

We doen dit door te leren van ervaringsverhalen van professionals, ouders en kinderen. Door inspiratie te halen uit hun ervaringen, ervan te leren en door te kijken hoe we deze inzichten optimaal kunnen benutten, werken we er samen aan dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Het webinar heeft als centraal thema ‘Dichterbij dan je denkt’, in lijn met het landelijk thema van de week tegen kindermishandeling. In het programma komen verschillende perspectieven rondom kindermishandeling aan bod en leert u hoe u het gesprek over dit moeilijke thema kunt aangaan. Onder meer een ervaringsdeskundige, een docent en een forensisch arts vertellen over hun betrokkenheid met het thema.