Drakentemmers

De drakentemmers is het expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid in de context van huiselijk geweld. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Drakentemmers is begonnen als pilotproject binnen het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis. In 2022 – 2025 wil Drakentemmers onder projectleiderschap van de Blijf Groep uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk, zodat behandelaren -en organisaties die een behandelaar nodig hebben- uit het hele land kunnen aanhaken.

Meer informatie vind je op www.drakentemmers.nl