Seksueel geweld

Centrum Seksueel Geweld Zwolle (CSG Zwolle) biedt in een veilige omgeving zo snel mogelijk en op één plek acute medische, forensische, juridische en psychologische hulp aan slachtoffers van recent seksueel geweld.

CSG Zwolle is een samenwerking tussen verschillende organisaties, die samen een deskundigenpoule vormen om slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk te helpen. Slachtoffers worden begeleid door één van de casemanagers. De casemanager kijkt wat het slachtoffer nodig heeft en ondersteunt hierin. De casemanager blijft gedurende het hele proces betrokken.

De casemanagerspoule bestaat uit ervaren professionals met uiteenlopende expertise. De poule wordt samengesteld vanuit verschillende organisaties en heeft kennis over bijvoorbeeld forensische zorg, huiselijk geweld, medische zorg, verslavingszorg en LVB.

Naast acute zorg is het CSG bereikbaar voor slachtoffers waarbij het geweld langer geleden heeft plaatsgevonden.

Coördinator van het Centrum Seksueel Geweld Zwolle is Danielle de Grave.

Voor meer informatie kijk op de website van CSG Zwolle