Samen werken tegen ouderenmishandeling

Om ouderenmishandeling duurzaam te stoppen, is samenwerking nodig. Maar wie werken er allemaal samen in de aanpak van ouderenmishandeling? En wat is ouderenmishandeling precies? Tijdens het webinar Samenwerken tegen ouderenmishandeling op 15 juni staan deze vragen centraal. Aan de hand van casuïstiek wordt vanuit verschillende perspectieven besproken hoe ouderenmishandeling eruit kan zien en hoe het duurzaam doorbroken kan worden.

Het webinar Samenwerken tegen ouderenmishandeling werd georganiseerd door het uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis in samenwerking met Veilig Thuis IJsselland, Isala ziekenhuis, de elf gemeentes in IJsselland en Kadera. Het webinar is bedoeld voor professionals in de zorg, welzijn, sociaal domein en justitie en veiligheid, maar is uiteraard toegankelijk voor een breder publiek