Integrale behandeling van gezinsleden bij huiselijk geweld

Switch is een integrale en systeemgerichte aanpak voor gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid, en waar een langdurig traject nodig is om de veiligheid te vergroten door risicogestuurde zorg en te komen tot duurzaam herstel. Het onderzoek waarvan in dit rapport de resultaten staan beschreven, is bedoeld om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de methodiek.

 

DOWNLOAD EVALUATIE (pdf)