Eindrapportage Geweld hoort nergens thuis

De regio IJsselland heeft de actielijnen uit het Landelijk Programma Geweld hoort nergens thuis meegenomen in de geactualiseerde regiovisie en geconcretiseerd en uitgewerkt in een actieplan voor onze regio. In dit document kijken we terug naar de activiteiten die binnen de actielijnen zijn uitgevoerd en welke fundamenten hiermee zijn gelegd voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in IJsselland.

Einddocument GHNT  (pdf)