Eenduidige invulling kernbegrippen | Werken aan veiligheid

In het Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ worden kernaspecten in de aanpak HGKM genoemd. In dit document worden deze kernaspecten gedefinieerd en uitgewerkt.

DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)