Evaluatie pilot SWT Zwolle VT samenwerking

Het Sociaal Wijkteam (SWT) biedt (intensieve) vrijwillige hulp aan Zwolse gezinnen die te maken hebben acute en structurele onveiligheid en richt zich daarbij op alle aspecten die in het dagelijks leven van gezinnen belangrijk zijn (brede integrale aanpak). Veilig Thuis ondersteunt iedereen die te maken krijgt met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij staat de veiligheid voor alle betrokkenen voorop. Tijdens een pilot, van juni 2021 tot en met juni 2022, hebben SWT Zuid en SWT Noord samen met VT IJsselland de wijze van overdracht zoals beschreven in de samenwerkingsafspraken van augustus 2021 uitgewerkt. In deze evaluatie wordt geschreven hoe in de pilot is gewerkt en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

DOWNLOAD EVALUATIE (pdf)