Signalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode is aan de signalenkaart toegevoegd, zodat gebruikers het afwegingskader en de mogelijkheden om een melding te doen, in een oogopslag kunnen bekijken.

Op de signalenkaart kun je de signalen bekijken voor:

 • Signalen 0 tot 4 jaar
 • Signalen 4 tot 12 jaar
 • Signalen 12 tot 18 jaar
 • Signalen Volwassenen
 • Signalen Loverboys
 • Signalen Ontspoorde Zorg
 • Signalen Mensenhandel
 • Signalen Schadelijk Traditionele Praktijken
 • Signalen Dierenmishandeling
 • Iets doen met signalen
 • Meldcode