Zelfscan | Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Gemeenten kunnen door het invullen van deze zelfscan beoordelen hoe goed hun lokale teams in staat zijn hun rol en taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren en waar nog ontwikkeling en versterking nodig is. Deze zelfscan hoort bij het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten.

DOWNLOAD DIGITALE SCAN (xlsx bestand)