Regiovisie in beeld

Veiligheid is van ons allemaal. Dat is de kernboodschap uit de Regiovisie Verbinden, Versterken en Innoveren, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle IJssellandse gemeenten en hun netwerkpartners gaan werken volgens deze visie.

Wat betekent de regiovisie Verbinden, Versterken en Innoveren nu voor lokale teams en netwerkpartners in de praktijk?

Wil je weten wat de regiovisie inhoudt? Waarom gefaseerd samenwerken aan veiligheid zo belangrijk is? Wat samenwerken met netwerkpartners als Veilig Thuis nu in de praktijk betekent? Hoe je de expertise van MDA++ kunt inzetten? Of wat traumasensitief werken inhoudt?