Mensenhandel

Mensenhandel is het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en met als doel om iemand uit te buiten. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel:

  • Arbeidsuitbuiting; als iemand werkt en de inkomsten (gedeeltelijk) moet afdragen en/of in mensonterende omstandigheden moet werken;
  • Seksuele uitbuiting; als iemand gedwongen wordt om seks te hebben tegen betaling van geld, kleding of eten en dat moet afdragen aan de uitbuiter;
  • Criminele uitbuiting; als iemand gedwongen wordt om te bedelen, stelen of andere criminele activiteiten moet uitvoeren en de buit moet afdragen aan de uitbuiter.

Meer informatie over de verschillende vormen van mensenhandel vind je op de website van Veilig Thuis IJsselland en op de website van het Coördinatiecentrum tegen mensenhandel (Comensha). Daar kun je ook verhalen lezen van mensen die slachtoffer zijn geworden van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting of criminele uitbuiting.

Zorgcoördinator Mensenhandel
De zorgcoördinator Mensenhandel is werkzaam voor de regio IJsselland. De zorgcoördinator heeft specialistische kennis op het gebied van procedures en kennis van het hulp- en zorgaanbod voor slachtoffers van mensenhandel in onze regio. De zorgcoördinator werkt bij Veilig Thuis IJsselland en is per e-mail te bereiken via: mensenhandel@vtij.nl.