Eindevaluatie pilot MDA

Voor ‘op den duurzame verandering’ bij complexe casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling. Eindevaluatie van de pilot MDA++, Multidisciplinaire Aanpak specialistisch en sectoroverstijgend.

DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)