Kwestie van lange adem

Het onderzoek confronteert ons met de ongemakkelijke waarheid. De aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling leidt weliswaar tot een substantiële afname van partnergeweld en van kindermishandeling bij de onderzochte gezinnen, maar – en dat is zeer zorgelijk – in ongeveer de helft van de gezinnen blijft het geweld voortduren. De spiraal van geweld, waar deze gezinnen in gevangen zitten, is hardnekkig. De noodzakelijke veiligheid binnen het gezin wordt voortdurend ondermijnd en dat belemmert het probleemoplossend vermogen van partner en kinderen.

DOWNLOAD RAPPORT (pdf)