Handvatten voor gespreksvoering bij vermoedens van ouderenmishandeling

Als je je zorgen maakt over een oudere, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de betrokkenen. Voorkom dat er een lijst `onbesproken zorgen’ ligt, waardoor familieleden of mantelzorgers zich kunnen afvragen waarom zij niet eerder op de hoogte zijn gesteld.

DOWNLOAD HANDVATTEN (pdf)