Stichting Saam Welzijn

Saam Welzijn werkt voor en met mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar, van initiatiefrijk tot kwetsbaar en van betrokken tot zorgmijdend. Aan ons de taak al deze mensen te betrekken bij de sociale samenleving op een manier die bij hen past.

Aanbod:
1. persoonlijke begeleiding
Saam Welzijn biedt, naast haar vele andere taken, jongeren ook individuele en persoonlijke begeleiding. Onze welzijnswerkers en jongerenwerkers bewegen zich actief in de lokale samenleving, waardoor zij bekend zijn onder de inwoners. Daardoor kunnen zij op laagdrempelige en toegankelijke manier inspringen op persoonlijke hulpvragen.

2.. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s):
Doelgroep: Alle inwoners