Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland, een veilig thuis voor iedereen

Veilig Thuis IJsselland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling in de regio IJsselland. Je kunt bij ons terecht voor advies, wanneer het thuis niet goed gaat, wanneer jij je zorgen maakt om een ander of wanneer je wilt weten wat jij als professional kunt doen.

Wij zijn er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bij Veilig Thuis IJsselland word je gezien én gehoord. Samen doorbreken we de cirkel van geweld. Wij zetten de veiligheid van alle partijen voorop en hebben oog voor de belangen van de betrokkenen.

Veilig Thuis IJsselland werkt aan een veilig thuis voor iedereen

Veilig Thuis IJsselland adviseert
Heb je een vermoeden van huiselijk geweld bij iemand in je omgeving of heb je zorgen over je thuissituatie? Veilig Thuis IJsselland luistert graag naar je, denkt met je mee en adviseert je hierbij. Bij het inwinnen van advies is het goed om te weten dat er verder geen actie ondernomen zal worden. Dit kan ook anoniem. Is de situatie ernstig en onveilig, dan kan Veilig Thuis IJsselland je adviseren om alsnog een melding te doen.

Veilig Thuis IJsselland organiseert hulp
Wanneer Veilig Thuis IJsselland een melding heeft ontvangen kan het vaak gelijk duidelijk zijn wat de zorgen zijn en wat er nodig is voor de betrokkenen. Er wordt dan contact gezocht met het lokale team van de gemeente en de inhoud van de melding wordt overgedragen. De medewerker van de gemeente kijkt vervolgens samen met de betrokkenen welke hulp er ingezet kan worden om de veiligheid te herstellen. Bij een melding worden er persoonsgegevens geregistreerd.

Veilig Thuis IJsselland onderzoekt
Als Veilig Thuis IJsselland een melding ontvangt over een vermoeden van een onveilige situatie en er niet helemaal duidelijk is wat er precies aan de hand is, dan wordt dit onderzocht. Dit wordt gedaan door het gesprek aan te gaan met de betrokkenen en anderen die kunnen helpen bij het herstel van veiligheid. Tijdens het onderzoek wordt er actief geluisterd zonder (voor)oordeel.

Veilig Thuis IJsselland werkt samen
Alleen samen kan de cirkel van geweld doorbroken worden. Om dit te kunnen waarborgen werkt Veilig Thuis IJsselland samen met veel organisaties, zoals het lokale team van een gemeente, hulpverlening, artsen, scholen, politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.

Veilig Thuis IJsselland is 24/7 beschikbaar voor ernstig onveilige situaties
Niet elke situatie kan wachten tot de volgende dag. Veilig Thuis IJsselland biedt daarom 24/7 hulp wanneer het gaat om acute onveilige- en crisissituaties. Wanneer er wordt gebeld met de crisisdienst, zullen we allereerst de veiligheid beoordelen van de betrokkenen. Wanneer er direct hulp nodig is, gaan we gelijk naar de locatie waar de betrokkene zich op dat moment bevindt en wordt er gezorgd voor een stabiele situatie en herstelde veiligheid.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s): , , , , , , , , , ,