Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor jeugdigen en gezinnen bij onder andere (intergenerationeel) trauma, hechting, angst/dwang, ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen (ook forensische jeugdzorg).

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s): , , , , , , , ,
Doelgroep: Doelgroep: jeugdigen (0-18) en hun ouders
Categorie: