Begeleid wonen mannen

Ook mannen kunnen slachtoffer worden van huiselijk geweld. Ongeveer 80.00 mannen worden per jaar slachtoffer van huiselijk geweld in Nederland. Vanwege bijvoorbeeld schaamte en ongeloof van de omgeving, is het voor mannen soms lastig om hulp te zoeken.

Kadera biedt opvang en begeleiding aan mannen en uw kinderen. Deze hulp bestaat uit Begeleid Wonen in Zwolle, mannen krijgen hun eigen appartement van waaruit ze toegang hebben tot begeleiding door de hulpverleners van Kadera. Het is mogelijk je kinderen mee te nemen. Ook kan een bezoekregeling blijven bestaan tijdens het verblijf bij Begeleid Wonen Mannen.

Mensen die bij Kadera verblijven, kunnen gebruik maken van allerlei vormen van begeleiding. Naast individuele begeleidingsgesprekken zijn er ook cursussen en bijeenkomsten. Samen met de casemanager bepaalt de cliënt de doelen waar hij of zij aan wil werken. Verder is er hulp om financieel weer zelfstandig te worden. Met de methodiek Krachtwerk begeleiden wij cliënten naar een leven zonder geweld. Hierbij richten wij ons op wat de persoon kan en niet op wat hij of zij niet kan. Wij helpen de persoon zijn of haar eigen krachten te zien en te gebruiken. De cliënt heeft in het proces de regie in handen.

Voor het stoppen van het huiselijk geweld richt Kadera zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de (ex-)partner en/of eventuele kinderen en/of andere betrokkenen. Tijdens gesprekken, waar ook de partner bij aanwezig kan zijn, wordt gesproken over de dynamiek: over hoe men met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Deze gesprekken zijn nodig om het huiselijk geweld te stoppen.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s): , , , , , , , , , ,
Doelgroep: Doelgroep: Mannen