Jeugdbescherming

Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) is een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen: ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering. Jeugdbescherming Overijssel is er voor jeugdigen die opgroeien in een ernstig onveilige thuissituatie of voor hen die zelf dreigen te ontsporen. Namens de samenleving voeren wij de regie over hun veiligheid. Dit doen wij door het inzetten van onze expertise en het toepassen van wettelijke maatregelen. Wij doen dit samen met de jeugdige zelf, de andere gezinsleden, het sociale netwerk en betrokken professionals, om de jeugdige veilig te laten opgroeien en ontwikkelen.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s): , , , , , , , , ,
Doelgroep: Doelgroep: (Gezinnen met) kinderen tussen 0-18 jaar
Categorie: