Ondersteuning gemeente Steenwijkerland

U kunt contact opnemen met Jeugd- of Wmo consulenten voor advies. Ook voeren de consulenten casusregie uit nadat Veilig Thuis IJsselland heeft geconstateerd dat er geen sprake is van acute onveiligheid.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s):
Doelgroep: Doelgroep: 0 -100