Voorlichting en training

Kadera biedt preventie en deskundigheidsbevordering. Zo werken we niet alleen aan oplossingen voor nu maar ook voor later.

Scholing
Kadera verzorgt praktische voorlichtingen en trainingen om u bekwaam te maken in het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld.

Bewustwording en kennis zijn essentieel om inzicht te krijgen in de problematiek van huiselijk geweld. Het scholingsaanbod van Kadera is zo vormgegeven dat de deelnemers de opgedane kennis direct in de praktijk kunnen toepassen. De scholing wordt verzorgd door deskundige trainers die zich gespecialiseerd hebben in de dynamiek van geweld.

Preventie, training en voorlichting
Kadera heeft veel ervaring met het uitvoeren van projecten die tot doel hebben om huiselijk geweld of kindermishandeling te voorkomen en/of te stoppen. Met uiteenlopende preventieactiviteiten wordt het thema huiselijk geweld bij de directe doelgroep en/of betrokken professionals op de kaart gezet en een bijdrage geleverd aan de landelijke campagnes tegen huiselijk geweld. Voorbeelden van projecten die we ook voor u kunnen uitvoeren:

– adviseren in het implementeren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
– coördineren van een activiteit die de deskundigheid vergroot, zoals een symposium of studiedag
– ontwikkelen en/of uitvoeren van een activiteit die de bewustwording vergroot
– ontwikkelen van materialen die ondersteunen in de aanpak
– verrichten van onderzoek op dit terrein

Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan, door te mailen naar info@kadera.nl

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s): , , , , , , , , , ,
Doelgroep: Doelgroep: Doelgroep: Professionals, studenten, vrijwilligers