Ondersteunen bij Huiselijk geweld

Wij houden ons bezig met de diverse moeilijkheden waar volwassenen tegenaan lopen. Denk hierbij aan problemen die ontstaan bij bepaalde levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld rouw, scheiding, verwerking). Deze problemen kunnen invloed hebben op je sociale contacten (bijvoorbeeld relatieproblemen, relatie met werk, assertiviteit), de kwaliteit van leven (somberheid, zingeving, burn-out klachten), dagelijks functioneren (contact met instanties, omgaan met geld/schulden, werk/school, daginvulling) en alle andere dilemma's waar je tegenaan kunt lopen.

Door langdurige stress of spanning op meerdere levensgebieden kan dit overgaan in huiselijk geweld. Dit kan een manier zijn geworden om met de stress en problemen om te gaan, of omdat je niet meer weet hoe het anders op te lossen. Het kan zijn dat jij of je partner in zo'n situatie terecht bent gekomen en niet weet wat de eerste stap is. Ook dan kan je bij ons aanmelden en onderzoeken we met elkaar wat nodig is.
We richten ons eerst op de veiligheid, het geweld moet stoppen. Samen met de betrokkenen en netwerkpartners kijken we naar een plan hoe de veiligheid en de rust weer terug kan keren in het systeem. Daarnaast hebben we ook aandacht voor het patroon en de dynamiek in de relatie. We bieden relatiegesprekken en/of individuele ondersteuning. Ook wanneer er vragen zijn op het gebied van scheiding kunnen we ondersteunen, zowel praktisch als verwerking.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s):
Doelgroep: Volwassenen (18+)
Categorie: