Opvang

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, haar systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.

Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Meestal verblijft een vrouw (met haar kinderen) eerst in de Crisisopvang. Daar is ze veilig en kan ze tot rust komen. Er wordt bekeken wat zij verder nodig heeft en welke zorg het beste bij haar past. De vrouw kan vervolgens naar de intensieve opvang, naar Begeleid Wonen of naar een ketenpartner.

Tijdens haar verblijf in de opvang maakt de vrouw samen met haar hulpverlener een actieplan voor wat ze wil leren en veranderen. Uitgegaan wordt van de kracht en mogelijkheden om te veranderen. Daar ligt de focus en niet op tekortkomingen. De begeleiding die Kadera biedt is op maat en afhankelijk van de wensen van de cliënt.

Mensen die bij Kadera verblijven, kunnen in de opvang gebruik maken van allerlei vormen van begeleiding. Naast individuele begeleidingsgesprekken zijn er ook cursussen en bijeenkomsten. Samen met de casemanager bepaalt de cliënt de doelen waar hij of zij aan wil werken. Verder is er hulp om financieel weer zelfstandig te worden. Met de methodiek Krachtwerk begeleiden wij cliënten naar een leven zonder geweld. Hierbij richten wij ons op wat de persoon kan en niet op wat hij of zij niet kan. Wij helpen de persoon zijn of haar eigen krachten te zien en te gebruiken. De cliënt heeft in het proces de regie in handen.

Voor het stoppen van het huiselijk geweld richt Kadera zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de (ex-)partner en/of eventuele kinderen en/of andere betrokkenen. Tijdens gesprekken, waar ook de partner bij aanwezig kan zijn, wordt gesproken over de dynamiek: over hoe men met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Deze gesprekken zijn nodig om het huiselijk geweld te stoppen.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s): , , , , , , , , , ,
Doelgroep: Doelgroep: Vrouwen en hun eventuele kinderen