Advies en consultatie

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, haar systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.

Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Kadera biedt advies en consultatie aan ketenpartners over casuïstiek waar huiselijk geweld bij betrokken is. Wij kunnen met u meekijken, advies geven en eventueel gedeeltelijk van u overnemen, Kadera is expert op het gebied van huiselijk geweld en heeft ervaren hulpverleners in dienst. Bent u benieuwd wat zij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met team toegang door te bellen naar 088 422 24 95 of mailen naar toegang@kadera.nl..

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s): , , , , , , , , , ,
Doelgroep: Doelgroep: professionals