Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern

De Kern maatschappelijk werk biedt hulp bij vragen of problemen waar je alleen niet uitkomt. Zo kunnen wij ook ondersteuning bieden in situaties waarin sprake is van huiselijk geweld. Samen met de betrokkene(n) kijkt we als maatschappelijk werkers wat nodig is in de betreffende situatie. We bespreken samen welke problemen er zijn en waar iemand aan wil werken. We hanteren geen standaard behandeltrajecten bij onze hulpverlening en zeker niet als het gaat om huiselijk geweld. Het gaat altijd om hulp op maat omdat iedere situatie weer anders is. Soms kunnen relatiegesprekken met de betrokken partners goed werken en in andere gevallen is juist individuele hulp passender. In een enkel geval -als er sprake is van een gevaarlijke situatie waar de hulpvrager niet langer in wil blijven- zoeken we naar een manier om uit de situatie te komen. We werken dan samen met netwerkpartners zoals bijvoorbeeld Kadera. Die kunnen voor verdere gespecialiseerde hulp op dit gebied en mogelijke opvanglocaties zorgen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg, want de cliënt houdt zelf de regie.

– Groepswerk bijzonder geweldig
De training ‘Bijzonder geweldig’ is voor vrouwen die te maken hebben met geweld in hun relatie of er mee te maken hebben gehad in het verleden.
Chantal (25) “Door de training ontdekte ik dat ik helemaal niet de enige ben en dat er meer vrouwen zijn die met dezelfde problemen te maken hebben. Ook weet ik nu dat ik iemand ben om rekening mee te houden.”

Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld dat in de privésfeer plaatsvindt en gepleegd kan worden door (ex)partners, ouders, kinderen, andere familieleden of huisvrienden.

Drie vormen van huiselijk geweld zijn:
• lichamelijk geweld, zoals:
duwen of een zet geven
(gericht) gooien met een voorwerp
trekken aan haren
keel dichtknijpen

• geestelijk geweld, zoals:
bedreigen
vernederen
afnemen van paspoort of pinpas
eigendommen vernielen

• seksueel geweld, zoals:
seks zonder instemming
seksuele dingen doen die u eigenlijk niet wilt
seks inzetten als machtsmiddel
Iemand kan te maken hebben met meerdere van deze vormen van geweld.

Is de training iets voor mij?
Als u te maken heeft (gehad) met geweld in uw relatie, dan kan de training ‘Bijzonder geweldig’ u helpen. Er is geen leeftijdsgrens: het belangrijkste is dat u toe bent aan een training die gaat over het geweld in uw relatie(s). Tijdens de informatiebijeenkomst bespreken de trainers dit verder met u.

Hoe ziet de training er uit?
De training bestaat uit acht tot tien bijeenkomsten, die wekelijks plaatsvinden. De groep wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers. Minimaal vier en maximaal acht vrouwen kunnen aan de training deelnemen.
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:
• relatievorming & de spiraal van geweld
• romantische verwachtingen
• man–vrouw verschillen (socialisatie)
• woede en wraak: hoe ziet dat eruit?
• hoe herkent u een gewelddadige man?
• foute mannen en de vrouwen die van hen houden
• schuldgevoel & emotionele chantage
• overlevingsstrategieën
• een toekomst zonder geweld

Wat kunt u bereiken?
Na het afronden van de training heeft u meer zelfvertrouwen en gaat u anders om met relaties. U heeft geleerd nieuw geweld te voorkomen en u ervaart weer regie over uw eigen leven.

Kosten
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Wel verwachten we dat u uw best doet om bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Afwezigheid is vervelend voor andere deelneemsters en voor uzelf.

Vragen?
Weet u naar aanleiding van bovenstaande nog niet of deelname aan de training goed is, neem dan contact met ons op.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s):
Doelgroep: Alle inwoners