Centrum voor Jeugd en Gezin Raalte

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Raalte is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Hier kun je elkaar ontmoeten, ervaringen delen, maar ook gewoon antwoord krijgen op vragen die je hebt. Of samen met het CJG zoeken naar de ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie.

Bij het CJG werken we samen om ouders en hun kinderen goed op weg te helpen. Mensen met kennis van jeugdgezondheidszorg (GGD), maatschappelijk werk (De Kern), licht (verstandelijke) beperkingen (MEE) en geestelijke gezondheidszorg werken nauw samen met de consulenten jeugd van het gemeentelijke toegangsteam als één CJG team. Zij werken samen met ouders en jongeren, scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, kraamzorg, verloskunde, huisartsen, leerplicht én vakmensen uit de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en het welzijnswerk. Het CJG werkt met een integrale aanpak; we kijken naar het hele gezin en naar alle leefgebieden.

Bij het CJG vinden we het belangrijk dat ieder kind veilig kan opgroeien. We weten dat niet elk kind in Nederland veilig opgroeit, omdat er een vorm van geweld is thuis. Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, heeft dit voor kinderen gevolgen voor het gezond opgroeien en ontwikkelen. Het CJG Raalte kan je helpen om samen een plan te maken hoe het geweld thuis kan stoppen, want thuis hoort voor iedereen een veilige plek te zijn.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s):
Doelgroep: Doelgroep: Doelgroep: Doelgroep: Jeugdigen 0-18 jaar, ouder(s)/verzorger(s) van jeugdigen, professionals