Meetinstrument (over)belasting mantelzorger

Het is bekend dat het verlenen van mantelzorg op den duur kan leiden tot een zware overbelasting (fysieke, psychische of tijd) van de mantelzorger. Dit document bevat een meetinstrument om de (over)belasting van de mantelzorger te toetsen. DOWNLOAD TOOLKIT (pdf)