Frisse blik voor ontwikkeling van effectieve aanpak tegen huiselijk geweld in de regio IJsselland

Iedere acht dagen wordt er in Nederland een vrouw om het leven gebracht door haar (ex-)partner. Dit blijkt uit cijfers van het CBS in 2022. Ja, ook in Nederland is huiselijk geweld, waar vrouwenmoord (femicide) onder valt, helaas een groot probleem.

Gelukkig komt er in Nederland steeds meer aandacht voor dit thema. In 2018 is een landelijk programma gestart om extra aandacht te vragen voor huiselijk geweld. Gemeenten staan aan de lat om hier concreet actie in te ondernemen. Nautus ondersteunt gemeente Zwolle en regio IJsselland hierbij. Wat we daar dan voor doen, dat lees je in dit artikel.

Welke problematiek speelt er?
Het hoge aantal vrouwenmoorden in Nederland roept de vraag op waarom dit kan gebeuren. In veel gevallen blijkt het moeilijk om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Ook zien we dat organisaties nog niet altijd optimaal samenwerken waardoor problemen niet effectief worden aangepakt. Vrouwen doen bijvoorbeeld aangifte, maar het label huiselijk geweld of stalking wordt daar niet altijd aan gegeven. Of de dader staat in een andere gemeente ingeschreven waardoor de melding niet effectief wordt opgepakt. Huisartsen en docenten hebben soms het vermoeden dat vrouwen te maken krijgen met geweld achter de voordeur, maar weten niet wat ze met deze signalen kunnen. Kortom: er is behoefte aan meer kennis en bekendheid, zodat hulpverleners, omstanders en slachtoffers dreigingen eerder herkennen, maar vooral ook handelingsperspectief en -vaardigheid krijgen. Regio IJsselland maakt zich hard voor een effectieve aanpak tegen huiselijk geweld door te focussen op het verbeteren van samenwerking, bespreekbaar maken van huiselijk geweld en toerusten van professionals. Dit is een hele complexe opgave.

Hoe Nautus helpt
Nautus helpt Regio IJsselland en gemeente Zwolle om zicht te krijgen op de knelpunten rondom de aanpak van huiselijk geweld en gaan hiermee aan het werk. We halen ervaringen op door in gesprek te gaan met lokale partners, zoals opvanglocaties, wijkteams en beleidsmedewerkers uit verschillende gemeenten. Ook organiseren we uitgebreide werksessies waarin we het gesprek tussen de verschillende partijen faciliteren. En we brengen de belangen bij elkaar, om zo te zoeken naar verbinding tussen de partijen en te ontdekken waar winst te behalen is.

Op dit moment zijn we bezig met schrijven van een regiovisie voor de komende vier jaar, waarin we concrete doelen met bijbehorende acties opnemen om gemeenten richting te geven. Tijdens de evaluatie van de huidige visie ontdekten we bijvoorbeeld dat professionals wel getraind worden op dit thema, maar dat de vertaalslag van deze kennis naar de praktijk nog aandacht vraagt. De adviseurs van Nautus nemen daarom deel aan de regionale werkgroep scholing om actief te sturen dat de scholing beter geborgd wordt in de praktijk.

Al met al zet Nautus zich in om een effectieve aanpak voor Zwolle voor huiselijk geweld te ontwikkelen. Door onze kritische en frisse blik komen we op nieuwe inzichten en helpen we gemeenten in regio IJsselland om huiselijk geweld tegen te gaan!