Inschrijving trainingen najaar 2023 geopend

Vanaf heden kun je je aanmelden voor de trainingen Systemisch denken, Ouderenmishandeling, Bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, Werken vanuit intercultureel perspectief en de basistraining TOP-3 gefaseerd samenwerken aan veiligheid.

Bekijk het overzicht van de trainingen. Er is per training een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor deelnemers van netwerkpartners (niet zijnde gemeenten) kunnen er kosten zijn verbonden aan de trainingen. Zie hiervoor eveneens het overzicht.