Symposium ouderenmishandeling – 25 juni

Aanpak van ouderenmishandeling: wat kan wel, wat kan ik doen, wat kunnen we samen doen. Zorgen delen en samenwerken voor meer veiligheid.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het symposium ouderenmishandeling met als thema: wat kan WEL, wat kan IK doen, wat kunnen we SAMEN doen.

Expertise en kennis delen

De aanpak van ouderenmishandeling is complex en vraagt om samenwerking en een multidisciplinaire aanpak. Tijdens dit symposium zullen verschillende sprekers met ieder hun eigen expertise hun kennis met ons delen door het bespreken van casuïstiek, dilemma’s en vragen. Het doel is dat we beter weten welke zorg er geboden kan worden om elkaar beter te vinden en te kunnen samenwerken.

In Zwolle vindt dit symposium plaats op 25 juni

Deelname is gratis

Voor meer informatie en aanmelding: Symposium ouderenmishandeling