Lancering website huiselijkgeweld-ijsselland.nl

Het centrale punt voor informatie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in IJsselland 

Op initiatief van netwerkpartners in de regio IJsselland is in december 2022 de website www.huiselijkgeweld-ijsselland.nl live gegaan. Met deze website is er een centrale plek voor informatie over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Professionals kunnen hier informatie vinden, inspiratie opdoen en zich opgeven voor trainingen om zich nog verder te bekwamen in de begeleiding van gezinnen en huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De website richt zich op professionals in IJsselland die beroepsmatig verbonden zijn aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en op professionals die werken in de aanpak huiselijk geweld, bijvoorbeeld door het bieden van opvang, hulpverlening en behandeling aan mensen die met huiselijk geweld te maken hebben. Op de website kunnen zij bijvoorbeeld uitgebreide informatie vinden over de verschillende vormen van huiselijk geweld, over de bijbehorende signalen en risicofactoren en vinden zij instrumenten en methodieken. Daarnaast biedt de website een sociale kaart van de regio en de mogelijkheid om in te schrijven voor openstaande trainingen en voorlichtingen. 

De website wordt beheerd door een redactieraad bestaande uit vertegenwoordigers van netwerkpartners in IJsselland. De redactieraad draagt zorg voor regelmatige aanvulling van informatie en updates van trainingen, bijeenkomsten of andere activiteiten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio. 

Heb jij informatie die je beschikbaar wilt stellen op de website, stuur dan een bericht aan contact@huiselijkgeweld-ijsselland.nl