Basismodule TOP-3 methodiek voor samenwerking (2daagse)

De TOP-3 methodiek helpt bij het ordenen van relevante informatie over onveiligheid, deze te concretiseren, te taxeren en te prioriteren. Dit leidt tot een gedeelde visie en een stapsgewijze transparante aanpak, en vergemakkelijkt het samenwerken met alle betrokkenen aan het gezamenlijke doel van veiligheid. Het basisformat TOP-3 methodiek is een werkdocument en biedt de ruggengraat van het veiligheidsplan, het hulpverleningsplan en het herstelplan bij Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid.

De basismodule is bedoeld voor teams en organisaties die een start willen maken met het werken en samenwerken volgens de visie en met de TOP-3 methodiek®.

Voor wie is deze training bedoeld 

  • Voor uitvoerend professionals met ruime ervaring in het werken met deze cliënten (partners, gezinnen, ouderen) waar sprake is van structurele onveiligheid (huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld e.a.);
  • professionals die het tevens een uitdaging vinden om met alle cliënten uit het huishouden de samenwerking te zoeken;
  • professionals die gericht zijn op het verwerven van nieuwe kennis en bij wie het past om dit over te dragen aan andere teamleden;
  • professionals die de partnerorganisaties kennen en die de samenwerking opzoeken;
  • professionals bij wie het past om methodisch en gestructureerd te denken en te werken; professionals die affiniteit hebben met trainen, coachen of het bieden van werkbegeleiding.

Locatie
Stadskantoor
Lübeckplein 2
Zwolle

Deze training is volgeboekt.

Prijs: Regionaal aanbod voor gemeenten, overige deelnemers op aanvraag.
Aanbieder: Civil Care