Drakentemmers – Huiselijk Geweld en Traumasensitief werken – leerlijn 2

Ben jij professional in het sociaal- of veiligheidsdomein en heb je in je werk te maken met slachtoffers van huiselijk geweld? Dan is de Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken iets voor jou.

Wat houdt de leerlijn in?

De leerlijn bestaat uit een reeks van mini-colleges en e-learnings over trauma, wat het is en hoe je het herkent, wat je zelf kunt doen en hoe je iemand naar behandeling kunt begeleiden. Zo kun je op een laagdrempelige manier je kennis vergroten en inschatten wanneer behandeling nodig is.

Voor wie?

De leerlijn staat open voor alle professionals in die in hun werk te maken hebben met huiselijk geweld. Zoals professionals binnen lokale (wijk)teams, jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers, begeleiders, gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers uit de vrouwen- en maatschappelijke opvang, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en betrokkenen bij MDA++.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Introductie op trauma
  • Vermijdingsreacties herkennen en begrijpen
  • Motiveren voor traumabehandeling
  • Intieme terreur
  • Trauma bij zeer jonge kinderen
  • Invloed van huiselijk geweld op de ouder-kindrelatie
  • Pleger- en daderbehandeling
  • Culturele diversiteit en huiselijk geweld
  • Geld en armoede
  • Scheiding, omgang en huiselijk geweld

Alle onderdelen staan in de online leeromgeving en zijn daarom te volgen op een door jou te kiezen tijdstip. Van sommige onderdelen vindt/vond eenmalig een mini-college en een casus learning plaats, waarbij deelnemers via Zoom of MS Teams aanwezig kunnen zijn; de opnamen ervan zijn vervolgens in de leeromgeving te bekijken.

Alle onderdelen staan in de online leeromgeving en zijn daarom te volgen op een door jou te kiezen tijdstip. Van sommige onderdelen vindt/vond eenmalig een mini-college en een casus learning plaats, waarbij deelnemers via Zoom of MS Teams aanwezig kunnen zijn; de opnamen ervan zijn vervolgens in de leeromgeving te bekijken.

Regionaal aanbod voor gemeenten, overige deelnemers op aanvraag.

Aanbieder: Drakentemmers