Gratis voorlichting Centrum Seksueel Geweld Zwolle

In de voorlichting van 1,5 uur leren u en uw collega’s basiskennis over seksueel geweld. U leert bijvoorbeeld wat veelvoorkomende reacties zijn tijdens en na het meemaken van seksueel geweld, wat u het beste kunt doen wanneer iemand u in vertrouwen neemt na het meemaken van seksueel geweld, welke rol victim blaming speelt en welke psychische langetermijngevolgen een rol kunnen spelen bij slachtoffers. Bovendien leert u over de werkwijze en doelstellingen van het Centrum Seksueel Geweld Zwolle. De voorlichting is geschikt voor groepen tot 100 personen, is gratis beschikbaar en kan ook digitaal gegeven worden.

Deskundigheidsbevordering 

Naast de voorlichting biedt CSG Zwolle de mogelijkheid om een deskundigheidsbevordering te boeken voor maximaal 25 deelnemers. Tijdens de deskundigheidsbevordering van 2 uur worden de deelnemers actief betrokken en uitgedaagd om mee te denken over de rol die zij kunnen vervullen voor slachtoffers van seksueel geweld. Er is ruimte om in te gaan op specifieke thema’s of protocollen die gelden voor de betreffende beroepsprofessionals, doelgroep of organisatie en er worden interactieve leermethodes ingezet om kennis over (hulpverlening bij) seksueel geweld over te dragen. De deskundigheidsbevordering is gratis.

Datum en tijd: in overleg

Prijs: Gratis
Aanbieder: Centrum Seksueel Geweld Zwolle
Accreditatie: geen
Hoe meld ik mij aan: Stuur een mail naar onderstaand e-mailadres