Huiselijk geweld (h)erkennen en bespreekbaar maken (2daagse)

Huiselijk geweld, ook wel geweld in afhankelijkheidsrelaties, is geweld dat in de privésfeer plaatsvindt, gepleegd door partners, ouders, kinderen, andere familieleden en huisvrienden.

Onder huiselijk geweld verstaan we ook ouderenmishandeling en kindermishandeling. Het betreft:

  • Emotioneel geweld, zoals: getuige zijn van geweld, vernederen, controleren, eigendommen vernielen, verwaarlozen
  • Lichamelijk geweld, zoals: duwen, gericht gooien met een voorwerp, trekken aan haren, de keel dichtknijpen
  • Seksueel geweld, zoals: geen anticonceptie mogen gebruiken, verspreiden van naaktfoto’s
  • Financieel geweld, zoals: pinpas afnemen, financiële uitbuiting of schulden maken

Na de training

  • Weet je hoe je als professional en mens hét verschil kan maken voor een kind en/of volwassene
  • Weet je precies wat de meldcode van jou als professional verwacht en wat je van netwerkpartners kunt verwachten
  • Kun je huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren en vraag je indien nodig advies
  • Kun je vermoedelijke signalen met de mensen over wie deze signalen gaan bespreken
  • Ben je je bewust van je eigen referentiekader en perceptie tegenover huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Ga je het werken met de meldcode vol vertrouwen tegemoet

DOWNLOAD FLYER (pdf)

Voor deze training is nog geen nieuwe datum bekend.

Prijs: Regionaal aanbod voor gemeenten, overige deelnemers op aanvraag.
Aanbieder: Veilig Thuis IJsselland