Systemisch denken en werken

Systeemtheorie biedt de mogelijkheid om alle theoretische kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek, pediatrie, psychopathologie en onderwijskunde in samenhang te kunnen aanbieden.

Alhoewel veel professionals binnen de jeugdzorg bekend zijn met de basisprincipes van het systeemgericht werken, is er behoefte aan verdieping van systeemtheoretische kennis en vaardigheden op een metaniveau van systemisch denken binnen een context van geweld.

Tijdens deze training zal aandacht worden besteed aan vrijwillige en moet-willige hulpverlening. Met name de wisselwerking maakt de hulpverlening zo complex, de belangen lijken soms tegengesteld. Het systemisch denken geeft dan een kader om de partijen bij elkaar te brengen, elkaar te versterken, te ondersteunen en aan te vullen. Het bewegen in dit zogenaamde larger system komt op deze cursusdag aanbod.

De verschillende werksettingen van de deelnemers van de cursusdag zullen aanbod komen zodat er zicht kan ontstaan hoe deze complementair kunnen zijn maar ook ze symmetrisch kunnen escaleren door lineair denken.

Er zal ruimte zijn om te denken en spreken over een gemeenschappelijke systemische kijk en werkwijze. (meta niveau)

Concreet betekent dit dat aan de volgende leerdoelen wordt gewerkt:

  • De cursist maakt kennis met het contextgevoelig denken, ook als deze contexten conflicteren zoals bij geweld in relaties.
  • De cursist heeft kennis gemaakt met zijn eigen positie binnen het geheel van de gezins- en familiecontext en de andere ketenpartners en kent zijn/haar ‘oordelen’ die mee resoneren in de hulpverlening.
  • De cursist maakt kennis met de techniek van het externaliseren van de ‘Strijd”.
  • De cursist maakt kennis met de verschillende gelaagdheden in cliënten en kan deze circulair maken en opzichte van partners en kinderen.
  • De cursist kan interdisciplinair denken bij de benadering van geweld.
  • De cursist kent de spanning tussen de regie overnemen en juist versterken in het netwerk.

Voor deze training is nog geen nieuwe datum bekend.

Prijs: Regionaal aanbod voor gemeenten, overige deelnemers op aanvraag
Aanbieder: Swolsche School