(H)erkennen en bespreekbaar maken ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is al het handelen, of het nalaten van handelen door degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere lichamelijke en/ of psychische en/of materiële schade lijdt. En waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Het gaat hier om

  • Ontspoorde zorg of om opzettelijke mishandeling.
  • Geestelijk geweld, zoals: vernederen, controleren, eigendommen vernielen, verwaarlozen.
  • Lichamelijk geweld, zoals: slaan, overmatig medicatiegebruik, vastbinden.
  • Seksueel geweld, zoals: ongewenste seksuele handelingen, exhibitionisme.
  • Financieel geweld, zoals: pinpas afnemen, veranderen van testament

Ben je werkzaam in regio IJsselland en wil je ouderenmishandeling voorkomen en doorbreken?

Wil je

  • Weten hoe het is voor ouderen en mantelzorgers
  • Weten en ervaren wat je kunt doen als professional
  • Deskundigheid uitwisselen met andere professionals

DOWNLOAD FOLDER (pdf)

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data bekend voor deze training.

Prijs: Regionaal aanbod voor gemeenten, overige deelnemers op aanvraag
Aanbieder: Veilig Thuis IJsselland