Signalenkaart

Colofon

In 2010 heeft Kadera de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld, in samenwerking met Dimence en de Kern. In 2013 is deze lijst geactualiseerd en opgenomen in de Nationale Toolkit Meldcode en de Meldcode App van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In 2016 heeft Kadera in samenwerking met FairWork, Pharos en Movisie de kaart opnieuw herzien en de interactieve checklist toegevoegd.

In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode is aan de signalenkaart toegevoegd, zodat gebruikers het afwegingskader en de mogelijkheden om een melding te doen, in een oogopslag kunnen bekijken.

Voor meer informatie over de signalenkaart kunt u contact opnemen met Kadera, via info@kadera.nl of door te bellen naar 088 422 24 95. Via Kadera kunt u ook de papieren signalenkaart bestellen.

* Voor het duiden of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag of ondersteuning in hoe de situatie te benaderen raden wij aan om het Vlaggensysteem van Movisie te gebruiken.

** Deze signalen zijn overgenomen uit de ‘Signalenkaart grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ van Movisie. Kijk voor de volledige kaart op www.movisie.nl/tools/toolkit-werken-aan-sociale-veiligheid.

Belangrijke links

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hier vindt u achtergrondinformatie over wat de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt, een basismodel op grond waarvan instellingen een eigen meldcode kunnen opstellen en een toolkit om de meldcode in een organisatie in te voeren.

www.meldcode.nl

FairWork

FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland. FairWork fungeert als een ontwikkelcentrum voor campagnes, trainingen en kennis op het gebied van signalering en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel.

www.fairwork.nu

Pharos

Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (gezondheids) zorg en preventie van mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond.

www.pharos.nu

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken. Zij werken aan een krachtige samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk zelfredzaam is en actief kan deelnemen. Dit doen zij door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren en met hen samen te werken.

www.movisie.nl