Nieuwe projectleider voor het ‘Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming’

Welkom

Mijn naam is Marieke Dengerink. Ik ben de nieuwe projectleider voor het ‘Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming’ in de regio IJsselland. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de Kind- en Gezinsbeschermingsketen in onze regio.

Over mij

Met ruime ervaring in het sociaal domein, heb ik een brede kennis en begrip van de uitdagingen en kansen binnen dit werkveld. Mijn achtergrond omvat specifieke kennis over zowel de jeugd- als volwassenzorg, het samenwerken binnen Zorg en Veiligheid en projectmatig en programmatisch werken waardoor ik deze rol met passie en deskundigheid kan vervullen.

Visie

Mijn visie voor het project ‘Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming’ is gericht op het creëren van:

  • een gezinsgerichte, rechts beschermende, transparante en een eenvoudig lerend netwerk voor alle gezinnen in onze regio;
  • systemische benadering waarbij samenwerking met diverse stakeholders zoals ouders, scholen, zorgverleners en lokale organisaties centraal staat;
  • samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind, elk gezin, opgroeit in een veilige en stimulerende omgeving.  

Communicatie en innovatie Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming

  • Communicatie: communicatie en transparantie zijn cruciaal voor het succes van het project. Er zal op korte termijn meer informatie gepubliceerd worden op de website Huiselijk Geweld. Daarnaast worden er updates gegeven over de voortgang in de daarvoor bestemde overleggen zoals bijvoorbeeld Ambtelijk Overleg (AO) Huiselijk Geweld en in het Bestuurlijk Overleg (BO) Toekomstscenario.
  • Innovatie: het aanjagen van de uitvoering van de regionale aanpak zoals beschreven in de startfoto (pptx). Een concrete vertaling van de actielijnen, het implementeren van innovatieve en effectieve methoden en/of pilots om de hulpverlening aan kinderen en gezinnen te verbeteren is een van mijn belangrijkste doelen. Op dit moment werken we in de projectgroep Toekomstscenario aan een concrete vertaling van de actielijnen. Hierna willen we zo snel mogelijk starten met pilots in de praktijk.

Tot slot

Samen kunnen we een positieve impact maken op de kinderen en gezinnen in de regio IJsselland. Zijn er vragen of wil je betrokken raken, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via m.dengerink@zwolle.nl of 06 49 67 75 02.

Hartelijke groet,
Marieke Dengerink