Zorg en Veiligheidshuis

DOWNLOAD INFOGRAPHIC (pdf)

Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Visie op gefaseerd samenwerken aan veiligheid, Vogtlander & Van Arum

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg en herstel. Een duurzame visie op samenwerking bij kindermishandeling, huiselijk geweld (Top 3). DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)

Kwaliteitsstandaarden

In dit document staan kort de kwaliteitsstandaarden uit het Kwaliteitskader op een rij. Download document (pdf)

Signalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode is aan de signalenkaart […]

Traumasensitief werken

In dit webinar wordt aandacht besteed aan traumasensitief werken. Het gaat om traumabewustzijn, theoretische achtergronden en wat jij als professional kan doen op het gebied van trauma screening en trauma aanpak. Er wordt een signalenkaart trauma geïntroduceerd en we geven informatie over traumascreeningslijsten die je in het dagelijkse werk kunt gebruiken.   DOWNLOAD PRESENTATIE (pdf)

PTSS instructie DSM-5 (PCL-5)

Vragenlijst voor het screenen op posttraumatische stressklachten bij mensen vanaf 16 jaar DOWNLOAD INSTRUCTIE (pdf)

PTSS checklist DSM-5 (PCL-5)

Vragenlijst voor het screenen op posttraumatische stressklachten bij mensen vanaf 16 jaar DOWNLOAD CHECKLIST (pdf)

Infographic – Samenwerkingsafspraken

DOWNLOAD INFOGRAPHIC (pdf)

Opzet pilot SWT Zwolle VT samenwerking 2021

Veilig Thuis IJsselland en het Sociaal Wijkteam in Zwolle onderschrijven de IJssellandse Regiovisie “Geweld hoort nergens thuis” (2021-2024) waarin het uitgangspunt is opgenomen dat de hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling zo lokaal mogelijk en in de directe omgeving van slachtoffers en het netwerk moet plaatsvinden. De wijze waarop we deze beweging naar een meer lokale aanpak […]