Eindrapportage Geweld hoort nergens thuis

De regio IJsselland heeft de actielijnen uit het Landelijk Programma Geweld hoort nergens thuis meegenomen in de geactualiseerde regiovisie en geconcretiseerd en uitgewerkt in een actieplan voor onze regio. In dit document kijken we terug naar de activiteiten die binnen de actielijnen zijn uitgevoerd en welke fundamenten hiermee zijn gelegd voor de aanpak huiselijk geweld […]

Regiovisie in beeld

DOWNLOAD INFOGRAPHIC (pdf)  

Regiovisie Huiselijk geweld IJsselland 2021 – 2024

Regiovisie Verbinden, Versterken, Innoveren, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio IJsselland 2021-2024. Regiovisie Huiselijk geweld IJsselland 2021 – 2024 (pdf)

Regiovisie in beeld

Veiligheid is van ons allemaal. Dat is de kernboodschap uit de Regiovisie Verbinden, Versterken en Innoveren, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle IJssellandse gemeenten en hun netwerkpartners gaan werken volgens deze visie. Wat betekent de regiovisie Verbinden, Versterken en Innoveren nu voor lokale teams en netwerkpartners in de praktijk? Wil je weten wat de regiovisie inhoudt? […]