Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Drakentemmers

De drakentemmers is het expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid in de context van huiselijk geweld. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld. Drakentemmers is begonnen als pilotproject binnen het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis. In 2022 – […]

Visie op gefaseerd samenwerken aan veiligheid, Vogtlander & Van Arum

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg en herstel. Een duurzame visie op samenwerking bij kindermishandeling, huiselijk geweld (Top 3). DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)

Kwaliteitsstandaarden

In dit document staan kort de kwaliteitsstandaarden uit het Kwaliteitskader op een rij. Download document (pdf)

Zelfscan | Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Gemeenten kunnen door het invullen van deze zelfscan beoordelen hoe goed hun lokale teams in staat zijn hun rol en taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren en waar nog ontwikkeling en versterking nodig is. Deze zelfscan hoort bij het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. DOWNLOAD […]

Eenduidige invulling kernbegrippen | Werken aan veiligheid

In het Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ worden kernaspecten in de aanpak HGKM genoemd. In dit document worden deze kernaspecten gedefinieerd en uitgewerkt. DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Dit kwaliteitskader heeft als doel gemeenten te ondersteunen in het inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams zodat deze kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en beter in beeld krijgen en het geweld kunnen stoppen en duurzaam kunnen oplossen. Het kwaliteitskader richt zich daarmee op gemeenten in hun opdrachtgevende verantwoordelijkheid naar lokale (wijk)teams en hun daarmee […]

Ouderenmishandeling en meldcode

Deze presentatie is bedoeld als handreiking voor aandacht functionarissen Ouderenmishandeling om ouderenmishandeling in hun organisatie bespreek te maken. De presentatie bevat (achtergrond)informatie en relevante links. DOWNLOAD PRESENTATIE (pdf)