Kwestie van lange adem

Het onderzoek confronteert ons met de ongemakkelijke waarheid. De aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling leidt weliswaar tot een substantiële afname van partnergeweld en van kindermishandeling bij de onderzochte gezinnen, maar – en dat is zeer zorgelijk – in ongeveer de helft van de gezinnen blijft het geweld voortduren. De spiraal van geweld, waar deze gezinnen […]

Integrale behandeling van gezinsleden bij huiselijk geweld

Switch is een integrale en systeemgerichte aanpak voor gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid, en waar een langdurig traject nodig is om de veiligheid te vergroten door risicogestuurde zorg en te komen tot duurzaam herstel. Het onderzoek waarvan in dit rapport de resultaten staan beschreven, is bedoeld om bij te dragen aan het verder […]

Samen werken aan een veilig thuis

Landelijke analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-regio’s en lokale (wijk)teams. Een nationaal meerjarenprogramma in opdracht van de ministeries van VWS en JenV en de VNG. DOWNLOAD RAPPORT (pdf)